Víkendové rybaření a faktory úspěchu

Po výběru revíru a nalezení konkrétního lovného místa je třeba víkendovému lovu přizpůsobit i samotnou techniku ​​lovu a použité návnady.


Technika lovu
Technika lovu se odvíjí vždy od místa, na kterém se mi v daném víkendu podaří usadit. Rozložení bivaku a příprava lehátka na spaní však musí počkat. V první řadě se vždy snažím vyrazit na vodu. I na víkendové vycházky s sebou beru člun, který mi na většině lovných míst dopomůže zefektivnit samotný lov. Snažím se co nejdetailněji zmapovat dno a rozhodnout se pro dvě lovná místa. Hledám dvě místa, která by měla být vzájemně odlišné. Nemá z mého pohledu význam položit dvě bójky vzdálené stejně daleko od břehu, do stejné hloubky a od sebe vzdáleny jen několik metrů. Volím tedy například jedno místo blíže u břehu a druhé dál od břehu. Jinou alternativou je volba dvou míst s nějakou nerovností, plošinou, kde na jednom místě kladu montáž pod hranu plošiny a druhou montáž na plošinu. Pokud mluvím o plošinách, nemám na mysli pouze malé vyvýšeniny nebo kopce, které jsou často typické pro štěrkoviště. Na takových kopcích v zásadě nelovím a montáže kladu vždy pod hranu. Představme si situaci, kdy nakrmíme boilie na vrchol kopce, jehož horní hrana nepředstavuje souvislou rovnou plochu. Boilies se z takové hrany zaručeně skutálí dolů, také krmící se ryby svojí aktivitou a pohybem takovému sesuvu návnad dopomáhají. Klást montáže pod hranu, do větších hloubek, tak bývá často velmi účinným postupem.

- Pozorování vody je faktor úspěchu

Výběr místa ve vodě se snažím logicky odůvodnit, abych se nemusel spoléhat pouze na náhodu a metodu pokus a omyl. V úvahu však musíme neustále brát i množství okolních rybářů a zejména v létě i případných koupajících se lidí. Opakovaně jsem se přesvědčil o tom, že místa v blízkosti břehu, která byla produktivní na jaře, přestala být úspěšná v létě, a to hlavně kvůli zvýšenému počtu lidí v okolí jezera.

V rámci samotné techniky lovu používám klasický lov na dno. Neustále se snažím o to, abych u vody byl co nejvíce nenápadný. Pokud lovím v blízkosti břehu, tak je samozřejmostí rozložit si bivak dál od břehu, při otevírání dveří auta jimi neuhodil a snažit se nepůsobit jako nějaký rušivý prvek. Velmi často používám i back lead, kterým chci silon co nejvíce uložit na dno. Udice mám uložené na samostatných vidličkách, což mi umožňuje směrovat udice vždy přímo k montáži ve vodě. Různé tipy stojanů jsou sice pro někoho na pohled hezké, ale ve snaze být při lovu co nejvíce efektivní, mě zajímá hlavně to, jak vypadá moje sestava od špičky udice směrem k nástraze a háčku.

- Back lead - důležitá pomůcka

Návnady, krmení
Zvláštní pozornost věnuji přípravě krmení a použitému vnadění. V tomto ohledu nechci dělat žádné kompromisy. Na rybách netrávím týdny, kdy bych si možná mohl záběr vysedět. Vše s čím zakrmuji, musí být to nejlepší, co můžu mít a čemu budu důvěřovat. Pokud mluvím o tom nejlepším, tak je to vždy to, čemu plně důvěřuji. V souvislosti s vnaděním používám boiliespeletymethod mixy a někdy i partikl.

V případě boilie si sebou k vodě neberu mnoho různých druhů. Před každou rybačkou si už předem vytipuji, které boilies s sebou vezmu. Na výběr boilie nemám nějaké univerzální pravidlo, ale v zásadě vycházím vždy ze zkušeností na dané lokalitě a z teploty vody. Z pohledu množství boilie je složité uvést konkrétní číslo. Nelze přece jednoznačně říci, kolik boilie budu na víkend potřebovat. Vždy mám s sebou ale více, než zkrmím. Je přeci lepší několik kilogramů přinést opět domů, než litovat, že jsem toho neměl dostatek. Obvyklé množství boilie, se kterým začínám, je 0,5 kg - 1 kg na jednu udici a jedno krmení. Takové množství zakrmím na větší plochu. Po každém záběru dokrmuji přibližně stejným množstvím, a to až do rána před odjezdem. Čím se čas odjezdu blíží, tím dávky krmení snižuji a krmení koncentruji na menší prostor. V rámci každého druhu boilie mám připraveny různé průměry, a to 18 mm, 20 mm a 24 mm. Na krmení tak používám směs různých průměrů, což mi z pohledu kaprů přijde přirozenější. Představme si situaci, že krmíme pouze 18 mm boilie a jako nástrahu použijeme 24 mm boilies. Jedna velká kulička obklopená množstvím návnady menšího průměru je zjevnou pastí. Docílit chci právě opaku a to krmení různými průměry, mezi nimiž je jedna nástraha.

- Mix průměrů znamená různé možnosti při použití nástrah

Nedílnou součástí mé krmné taktiky jsou i pelety. Používám pelety různých průměrů, které mají různou dobu rozpadu. Pelety používám vždy ze začátku lovu a na první krmení. Po prvních záběrech od kaprů již pelety menších průměrů nepoužívám a dále krmím pouze velkými peletami. Druh použitých pelet určuji podle druhu boilie. Osobně nerad kombinuji sladký a ovocný boilies s rybími peletami. Mám rád, když je mé krmení v jedné linii.

- Různé průměry pelet znamenají různě dlouhou dobu rozpadu

V ojedinělých případech a opět pouze na začátku lovu používám i method mix. Z pohledu method mixů se snažím, tak jako při peletách, použít takový method mix, který je podobný použitému boilie. V případě partiklu používám zejména řepku olejnou a tygří ořech. Řepku používám pouze na začátku lovu a tygří ořech po menších množstvích v průběhu celého lovu.

Boiliespeletymethod mix a partikl mi dávají různé možnosti, jakými je mohu použít. Ze začátku lovu chci do vody dostat silný a rychlý potravinový signál. Taktika krmení je tomu přizpůsobena. Používám boilies různých průměrů, proříznutý boilies, pelety různých průměrů, a to celé někdy přelité i Boosterem. Abych upozornil na své lovné místo, použiji i partikl a method mix, přičemž počítám i s tím, že tímto přilákám bílou rybu. Ze začátku lovu mi bílá ryba nevadí, protože ji do jisté míry i potřebuji. Chci, aby se bílá ryba začala krmit method mixem a řepkou, protože očekávám, že tím na moje místo upozorní i jiné rybí druhy včetně kaprů. Pro kapry je následně připraven boilies, tygří ořech a větší pelety.

- Method mix pro rychlou atraktivitu

Použité vnadění je přizpůsobeno víkendovému lovu. Chci rybu zaujmout, upozornit na místo kde chytám a nabídnout kaprům doslova prostřený stůl, na kterém se je budu snažit přes nástrahy odchytávat
....... pokračování příště.

Miroslav Fečko
LK Baits Slovensko

article img