Jak vrátit zboží

V našem internetovém obchodě Nakup-nabytek.cz vám nabízíme možnost vrátit zboží až do 30 dnů od zakoupení zboží bez udání důvodu. Z tohoto důvodu se u nás nemusíte bát nakupovat a můžete si nákup rozmyslet až do 30 dnů i po doručení zboží k Vám domů.

- Ze zákona máte právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podmínky odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě se řídí zákonnými ustanoveními Občanského zákoníku (§ 1829 a násl.), popřípadě obchodními podmínkami našeho internetového obchodu.

- Zjistíte-li však až později, že vám zakoupený výrobek nevyhovuje, můžete ho vrátit ještě i v 15. - 30. den od jeho převzetí. Zboží však musí být nerozbalené1) a v originálním obale1) + nesmí být použité3).V případě, že zboží nebude splňovat výše uvedená doporučení, vystavujete se riziku, že vám budou účtovány náklady na uvedení výrobku do původního stavu. Peníze vám budou vráceny bez zbytečných odkladů na váš účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

- Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 30 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

- Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

- Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci doručeno nejpozději v poslední den 14/30 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.

- K výrobku doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu (fakturu) a vyplněný formulář pro vrácení zboží (formulář). Přiložené dokumenty usnadní identifikaci výrobku a pomohou k rychlému vyřízení vašeho požadavku.

- Výrobek doporučujeme řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě.

- Zboží neposílejte na dobírku.

 

Vyhrazujeme si však právo zamítnout tento požadavek v případě, že nebude vrácený výrobek odpovídat stavu v době koupě (originální obal1), kompletní příslušenství a návody2), bez známek používání3), bez poškození4) a zboží nesmí být již smontováno a poté demontováno5)). Pokud tyto podmínky splníte, můžete do 30 dnů odstoupit od kupní smlouvy. Tato možnost se nevztahuje pro podnikatelskou činnost (v objednávce uvedeno IČO).


Doplňující informace k podmínkám pro vrácení zboží do 30 dnů.

1. Originální obal a nerozbalené – zboží musí být vráceno v obalu, v kterém bylo zákazníkovi zboží doručeno. Pokud zboží nebude obsahovat obal, v kterém bylo zboží doručeno, vyhrazujeme si právo naúčtovat zákazníkovi náklady (jedná se vždy o individuální případ) potřebné k uvedení zboží do původního stavu (nový obal, karton, výplň, výztuhy).

2. Kompletní příslušenství a návody – jedná se o veškerý spojovací materiál (šroubky, kování, montážní sada) a montážní návod, který byl součástí balení při doručení zboží. Pokud by tyto součásti nebyly dodány zpět se zbožím, vyhrazujeme si právo naúčtovat zákazníkovi náklady (jedná se vždy o individuální případ) potřebné k uvedení zboží do původního stavu.

3. Známky používání – zboží nesmí vykazovat známky používání a opotřebení (poškrábání zboží, strženy ochranné fólie z lesklých částí zboží). Pokud k nějakému opotřebení dojde, vyhrazujeme si právo naúčtovat zákazníkovi náklady (jedná se vždy o individuální případ) potřebné k uvedení zboží do původního stavu.

4. Bez poškození – zboží nesmí být poškozeno (přepravou, špatnou manipulací, špatném skladování atd.) Pokud bude zboží poškozeno, vyhrazujeme si právo naúčtovat zákazníkovi náklady (jedná se vždy o individuální případ) potřebné k uvedení zboží do původního stavu.

5. Montované a demontované zboží – zboží nelze vrátit v případě, že jej zákazník již smontoval a chce jej vrátit. Není možné zboží vrátit, pokud bylo smontováno a poté demontováno. Pokud by zákazník i přesto chtěl zboží vrátit, vyhrazujeme si právo naúčtovat zákazníkovi náklady (jedná se vždy o individuální případ) potřebné k uvedení zboží do původního stavu.

6. Možnost vrácení v 15. - 30. den od jeho převzetí se nemusí vztahovat na veškerý sortiment. Jedná se především o zboží, které je na objednávku nebo upraveno na přání zákazníka.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu výše uvedených podmínek bez předchozího upozornění.

 

 

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, využijte Formulář pro odstoupení. Ten zašlete na email: info@forcarp.cz

Adresa pro vrácení zboží:

ForCarp shop s.r.o.

Hostýnská 520/14

108 00 Praha 10 - Malešice